Meteen naar de content
Premiumkwaliteit - Prints Handgemaakt met liefde in Italië

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

 

Deze Algemene Voorwaarden regelen de verkoop van de producten die worden aangeboden op de website www.cupidodesign.com en regelen het gebruik ervan. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de Verkoopvoorwaarden en het Privacybeleid op elk moment te wijzigen, bijvoorbeeld als reactie op wijzigingen in de wet- en regelgeving of wijzigingen in de functionaliteit van de Site. Dergelijke wijzigingen zullen aan de Gebruikers worden meegedeeld via een bericht op de Site, en blijft zichtbaar gedurende 10 (tien) dagen vanaf de datum van publicatie van de wijziging.

De online winkel op deze site wordt beheerd via het e-commerceplatform van Shopify Inc., dat de verkoop van de producten van de verkoper mogelijk maakt. Het is belangrijk om te onderstrepen dat de online verkoop van producten onderworpen is aan de bepalingen van de Consumentenwet (wetsdecreet nr. 206/2005) en de Elektronische Handelswet (wetsdecreet nr. 70/2003). Hieronder vindt u de verkoopvoorwaarden, die van toepassing zijn op alle producten die op de site worden verkocht."

 

KUNST. 1. DEFINITIES

Voor de doeleinden van dit contract betekent dit:

Verkoper: Excelsior Group SRL BTW-nummer IT16965661008, N. REA RM - 1688156, met hoofdkantoor in Circonvallazione Clodia 163 CAP 00195, ROME (RM), e-mail: info@cupidodesign.com,

Algemene voorwaarden of Contract: de set van deze contractuele clausules die de relaties tussen de Verkoper en de Klant bepalen en definiëren.

Platform of site: de site www.cupidodesign.com

Gebruikers: elke persoon die toegang krijgt tot de site en doorgaat met browsen

Klant: elke persoon die de producten koopt die via de Site worden verkocht.

Consument: de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die geen verband houden met een beroeps- of ondernemersactiviteit.

Beroepsbeoefenaar: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn ondernemers- en handelsactiviteit en die aankopen doet met een BTW-nummer.

Producten: verkoop, onder het regime van de elektronische handel, voornamelijk van canvasdoeken, meubelaccessoires en dergelijke.

Aankooporder of Bestelling: het aankoopvoorstel dat door de Gebruiker wordt gedaan via de Siteprocedures en in het bijzonder via de Winkelwagen.

Aankoop: de kostbare aankoop van de bovengenoemde producten vanaf de dag waarop de aankoop is afgerond.

Winkelwagen: de fase van de aankoopprocedure waarin de Gebruiker zijn aankoopvoorstel formuleert, de betalingswijzen, levering van de goederen en dergelijke selecteert.

 

KUNST. 2 OBJECT

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de producten beschreven in artikel 3 hieronder en zijn geldig voor elke contractuele relatie tussen de Verkoper en de Gebruikers van de Site, ongeacht of zij optreden als Consumenten, zoals gedefinieerd door de huidige wetgeving, of als Professionals optreden.

Als een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig, ineffectief of niet-afdwingbaar blijken te zijn, zal deze nietigheid, ineffectiviteit of niet-afdwingbaarheid geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige clausules. In dergelijke omstandigheden verbinden de partijen zich ertoe de nietige, ineffectieve of niet-afdwingbare clausule te vervangen door een geldige en effectieve clausule die, voor zover mogelijk, hetzelfde effect heeft als de oorspronkelijke clausule.

 

KUNST. 3 BESCHRIJVING VAN DE PRODUCTEN

Deze site is gewijd aan de detailhandel, opererend in het kader van de elektronische handel. Het aanbod omvat voornamelijk canvas, aanpasbaar canvas met frames in verschillende kleuren, meubelartikelen en soortgelijke producten. Elk aangeboden product wordt zorgvuldig beschreven en geïllustreerd in de respectievelijke secties van de Site.

De op de Site gepubliceerde productafbeeldingen zijn bedoeld om een ​​zo getrouw mogelijke weergave te geven van de aangeboden artikelen. Het is echter belangrijk op te merken dat er kleine discrepanties of verschillen kunnen optreden tussen grafische of fotografische afbeeldingen van de producten en hun werkelijke uiterlijk. Daarom hebben de foto's en grafische afbeeldingen van de producten op de Site een louter demonstratieve en symbolische waarde en vormen ze geen contractueel element.

Wat betreft het aanpassen van canvas met frames, wordt benadrukt dat deze aanpassing de keuze inhoudt van een frame met een specifieke kleur om op het canvas toe te passen. Zodra dit maatwerk is uitgevoerd, kan het product vanwege het op maat gemaakte en gepersonaliseerde karakter ervan niet meer worden gewijzigd en valt er ook geen herroepingsrecht op. Gebruikers worden daarom uitgenodigd om hun aanpassingskeuzes zorgvuldig te overwegen voordat ze tot aankoop overgaan.

In lijn met de bijzonderheden van de elektronische handel wordt de gebruiker ervan op de hoogte gebracht dat eventuele discrepanties tussen de weergave van de producten op de site en de daadwerkelijk geleverde producten alleen kunnen worden betwist als deze substantieel zijn en de kenmerken of functionaliteit van het product aanzienlijk beïnvloeden.

 

 KUNST. 4 PRIJZEN EN ACCESSOIREKOSTEN

De prijzen van de Producten worden weergegeven in euro’s. In het winkelwagentje wordt met name het volgende gedetailleerd weergegeven:

- de prijs van het Product;

- bezorgkosten.

De Verkoper verbindt zich ertoe voortdurend te controleren of alle prijzen vermeld op de Site juist zijn, zonder echter de afwezigheid van fouten te garanderen. In het geval dat er een fout wordt gevonden in de prijs van een product, zal de verkoper de Klant de mogelijkheid bieden om het product tegen de juiste prijs te kopen of de bestelling te annuleren. De prijzen van de onlineshop kunnen variëren. In dergelijke gevallen wordt rekening gehouden met de prijzen die zijn gepubliceerd op het moment van de bestelling in de online winkel. De verkoper behoudt zich het recht voor om bijzondere verkoopvoorwaarden of promoties toe te passen op de Producten die op zijn site aanwezig zijn, ook in overeenstemming met de bepalingen van de kunst. 17 bis van de Consumentenwet. De voorwaarden die van toepassing zijn op promoties worden van tijd tot tijd door de Verkoper geregeld via specifieke schriftelijke mededelingen die op de site worden gepubliceerd. In het geval van een IT-, handmatige, technische of andere fout die zou kunnen leiden tot een substantiële wijziging van de openbare verkoopprijs, die niet door de Verkoper was voorzien, waardoor deze exorbitant of duidelijk te verwaarlozen is, wordt de aankooporder als ongeldig en geannuleerd en het door de Klant betaalde bedrag wordt binnen 14 dagen vanaf de dag van de annulering terugbetaald, na mededeling aan de Klant. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de juistheid en de goede trouw van de klant te verifiëren en te evalueren, vooral in het geval van gebruik van promoties of kortingsbonnen. Als het gedrag van de Klant onwettig en onjuist blijkt te zijn, zal de Verkoper hem hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en overgaan tot de annulering van de bestelling.

 

KUNST. 5 REGISTRATIE

Om aankopen te kunnen doen op de Site, kan de Gebruiker zich registreren en zijn persoonlijke gegevens invoeren. De Gebruiker die zich op de Site wil registreren, moet alle gevraagde gegevens verstrekken en is verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid en juistheid ervan.

In geval van registratie garandeert de Gebruiker bij het invoeren van de gegevens:

- meerderjarig en handelingsbekwaam zijn;

- voldoen aan de bij inschrijving gestelde inschrijvingseisen;

- alle wettelijke en contractuele voorschriften na te leven die van toepassing zijn op deze Algemene Voorwaarden;

- de rechtmatige eigenaar zijn van de ingevoerde gegevens, om als waar, correct en bijgewerkt te worden beschouwd.

Registratie valt samen met het openen van een account.

Bij registratie wordt de Gebruiker gevraagd zijn naam, e-mailadres en wachtwoord op te geven. Met het e-mailadres dat tijdens de registratie wordt opgegeven, kan de Verkoper de Gebruiker op de hoogte stellen van alle berichten met betrekking tot de Diensten, Producten en de Site in het algemeen. Het is verboden om tijdelijke e-mails te gebruiken voor registratie. In geval van misbruik behoudt de Verkoper zich het recht voor om de registratie niet te aanvaarden, in te trekken en deze ter tussenkomst aan de bevoegde autoriteiten te melden. Alle verzonden gegevens worden behandeld met het grootste respect voor de wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De Verkoper zal ze gebruiken om bestellingen af ​​te ronden en alleen als hiervoor uitdrukkelijke toestemming is gegeven, kunnen de gegevens ook worden verwerkt met het doel informatie te verstrekken over zijn initiatieven, zoals nieuws of promotiekortingen.

 

KUNST. 6 AANKOOPPROCEDURE EN SLUITING VAN DE VERKOOP

De Gebruiker kan alle Producten die op de Site te koop worden aangeboden, zoals beschreven in de relevante informatiebladen, kopen door de aankoopprocedures te volgen die op de Site zelf worden aangeboden. Bij de aankoop van de Producten moet de Klant alle instructies volgen die op de specifieke pagina van de Site staan. Om de Producten te kopen, moet de Klant het Aankooporderformulier in elektronisch formaat invullen en naar de Verkoper sturen, waarbij hij alle instructies op de website volgt. Op de specifieke pagina van de Site vindt u een samenvatting van de belangrijkste commerciële voorwaarden, inclusief de prijs, de betalings- en leveringswijzen, evenals informatie over de belangrijkste kenmerken van de bestelde Producten en een verwijzing naar de Algemene Voorwaarden. De Klant moet het Product dat hij wenst te kopen in de juiste "Winkelwagen" plaatsen en, na kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden, met bijzondere verwijzing naar de bijdrage voor de leveringskosten, de methoden voor het uitoefenen van het herroepingsrecht en het Privacybeleid, U dient de gewenste betaalmethode te selecteren en door te gaan met de betaling. De toepasselijke Algemene Voorwaarden zijn die welke van kracht zijn op het moment van de Bestelling en die beschikbaar zijn op de Site. Het contract tussen de Verkoper en de Klant moet als gesloten worden beschouwd met de aanvaarding van de Bestelling door de Verkoper. De aanvaarding van de Bestelling wordt door de Verkoper aan de Klant meegedeeld via een e-mail, verzonden naar het opgegeven e-mailadres. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de acceptatie van ontvangen bestellingen te beoordelen en kan inkooporders weigeren of in ieder geval niet verwerken als deze onvolledig of onjuist zijn, of in geval van onbeschikbaarheid van de Producten of die de levering van de bestelde Producten in een benadeelde plaats met zich meebrengen. geografische gebieden.

De Verkoper zal de Klant zo spoedig mogelijk vanaf het moment waarop de Klant de Bestelling heeft verzonden, op de hoogte stellen van elke onmogelijkheid om de ontvangen bestellingen te accepteren, en zal alle bedragen die de Klant al heeft betaald voor de betaling van de Producten terugbetalen. Ieder recht van de Klant op schadevergoeding of schadevergoeding is uitgesloten, evenals iedere contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade aan personen en/of zaken, veroorzaakt door de niet-aanvaarding, zelfs gedeeltelijk, van een Bestelling door de verkoper.

 

KUNST. 7 BETAALMETHODEN 

De betalingsmethoden die beschikbaar zijn op de Site zijn als volgt:

1) PayPal

Als de Klant ervoor kiest om via het PayPal-platform te betalen, wordt zijn browser op het moment van betaling doorgestuurd naar een beveiligde serverpagina met SSL-codering door zijn gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren of eenvoudig en onmiddellijk een nieuw account aan te maken. PayPal beschermt kopersinformatie omdat er geen financiële informatie wordt doorgegeven. Voor elke transactie die via deze methode wordt uitgevoerd, wordt door PayPal een bevestigingsmail verzonden. Het orderbedrag wordt van uw PayPal-rekening afgeschreven wanneer de bestelling wordt geplaatst. In geval van annulering wordt het bedrag teruggestort op de PayPal-rekening van de Klant.

2) Markering

De Klant kan zijn Bestelling contant betalen bij aflevering, rechtstreeks aan de koerier wanneer het gekochte Product wordt afgeleverd. Deze betaalmethode brengt extra kosten met zich mee die door de Verkoper worden aangegeven. Bij levering van het Product betaalt de Klant het totaalbedrag van de Bestelling rechtstreeks contant aan de koerier.

 

3) Klarna

De Klant kan zijn Bestelling betalen via het Klarna platform waarmee je het bedrag in 3 termijnen kunt verdelen, renteloos en met een maandelijkse looptijd.

4) Achteraf betalen

De Klant kan zijn Bestelling betalen door een rekening te openen en de creditcard te gebruiken op het Scalapay-platform, waarmee u het bedrag in 3 of 4 termijnen kunt verdelen, zonder rente en met een maandelijkse looptijd.

 

KUNST. 8 VERZEND- EN LEVERTIJDEN VAN PRODUCT

Alle bestellingen worden op weekdagen (maandag t/m vrijdag, uitgezonderd feestdagen) verwerkt en geleverd. Bestellingen geplaatst op zaterdag en zondag worden pas de daaropvolgende maandag verwerkt.

Voor elke bestelling die op de Site wordt geplaatst, geeft de Verkoper een ontvangstbewijs af voor de verzonden goederen. Voor de afgifte van het ontvangstbewijs zijn de gegevens die de Klant bij de bestelling heeft verstrekt geldig. Na uitgifte zijn er geen wijzigingen meer mogelijk aan het ontvangstbewijs.

De verwerkingstijd van bestellingen bedraagt ​​ongeveer 6/8 dagen. De Verkoper is niet verantwoordelijk voor onvoorzienbare vertragingen, met dien verstande dat, behalve in geval van overmacht, de Producten zullen worden geleverd binnen een termijn van maximaal 30 (dertig) dagen vanaf de dag die volgt op de dag waarop de Klant de bestelling heeft verzonden. tenzij de Verkoper de Klant binnen dezelfde periode op de hoogte stelt van de onbeschikbaarheid, zelfs tijdelijk, van de bestelde producten.

In geval van onbeschikbaarheid van het product wordt het reeds door de Klant betaalde bedrag binnen 14 dagen na voornoemde communicatie terugbetaald. Voor elke bestelling die op de Site wordt geplaatst, geeft de Verkoper een ontvangstbewijs af voor de verzonden goederen. Voor het afgeven van het ontvangstbewijs zijn de gegevens die de Klant bij de bestelling heeft verstrekt geldig. Na uitgifte zijn er geen wijzigingen meer mogelijk aan het ontvangstbewijs.

Verkoper zal de gekochte Producten leveren door gespecialiseerde vervoerders, met standaard service, van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van feestdagen en nationale feestdagen. Producten die naar Italië worden verzonden, worden ongeveer binnen 3-5 werkdagen geleverd en in afgelegen gebieden en eilanden binnen 7 werkdagen. Producten die binnen de Europese Unie worden verzonden, worden ongeveer binnen 5-8 werkdagen na verzending geleverd. De hierboven aangegeven leveringstermijnen zijn louter indicatief en niet essentieel. Elke wijziging van het bovenstaande zal onmiddellijk via e-mail aan de Klant worden meegedeeld.

 Er kan geen schadevergoeding van de Verkoper worden gevraagd in geval van schade als gevolg van vertraging en/of onderbreking en/of gehele of gedeeltelijke opschorting van leveringen die niet afhankelijk zijn van het eigen handelen en de schuld van de Verkoper. Dit geldt ook voor gevallen van vertraging, onderbreking of opschorting door oorzaken zoals, maar niet beperkt tot, werkonderbrekingen, vakbondsonrust, vertragingen te wijten aan leveranciers, energietekorten, opschorting van transport.

Wanneer het pakket wordt verzonden, wordt het trackingnummer per e-mail verzonden, zodat u het volledige verzendtraject kunt volgen door naar de website van de vervoerder te gaan. Op het moment van levering erkent en aanvaardt de Klant dat een door hem uitdrukkelijk gemachtigde persoon aanwezig moet zijn of aanwezig moet zijn, waardoor de verkoper van iedere aansprakelijkheid wordt ontheven. De Klant erkent en aanvaardt dat hij het pakket op geen enkele wijze kan weigeren op het moment van levering en, indien er sprake is van niet-gepersonaliseerde producten, het herroepingsrecht kan uitoefenen zoals vereist door de wet. Op het moment van levering dient de Klant te controleren of het aantal afgeleverde pakketten overeenkomt met hetgeen vermeld staat op het transportdocument en of de verpakking intact, niet beschadigd, nat of anderszins gewijzigd is, inclusief de sluitingsmaterialen. In het geval dat een product arriveert dat beschadigd is tijdens het transport of verschilt van het bestelde product, moet de Klant het door de koerier overhandigde goederenontvangstdocument ondertekenen, indien mogelijk met de woorden "AANVAARD MET RESERVERING WEGENS BESCHADIGD". Hierdoor wordt het makkelijker en sneller mogelijk om eventuele vergoeding van schade veroorzaakt door transport te verkrijgen. Bovendien moet de Klant het pakket en de goederen fotograferen om eventuele schade aan te tonen. De Klant kan de Verkoper per e-mail verzoeken info@cupidodesign.com  vervanging en de Verkoper zal het juiste product terugsturen en het te vervangen product op zijn kosten bij de Klant thuis ophalen. De Klant hoeft de goederen alleen zorgvuldig verpakt en compleet met alle onderdelen, inclusief transportdocumenten, gereed te maken voor afhaling. In ieder geval wordt er zo snel mogelijk contact met u opgenomen door de Verkoper om geïnformeerd te worden over de vervangingstijden van het product.

Afhankelijk van de plaats van levering van de goederen, kunnen de gekochte Producten onderworpen zijn aan invoerbelastingen en/of douanerechten, waarvan het bedrag kan variëren afhankelijk van het land van bestemming. Het is daarom op geen enkele manier te voorspellen of en welke kosten er gemaakt zouden worden voor de inklaring van de gekochte goederen. Bijgevolg zijn alle kosten met betrekking tot invoerbelastingen en/of douanerechten uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant.

Bij export van goederen naar landen buiten de EU zijn de betreffende douanerechten voor rekening van de Klant. De verschuldigde douanerechten variëren afhankelijk van het land van bestemming. De Klant heeft de plicht om zichzelf te informeren over de relevante wettelijke bepalingen en de daarmee samenhangende verantwoordelijkheid rust op hem. Douanerechten worden niet beschouwd als verzendkosten en zijn daarom belastend voor de Klant.

 

KUNST. 9 VERZEKERINGSCLAUSULE

Om een ​​verdere bescherming van de gekochte producten te garanderen, biedt Verkoper klanten de mogelijkheid een verzendverzekering af te sluiten. Deze verzekering is bedoeld om eventuele schade of verlies (inclusief diefstal) te dekken die kan ontstaan ​​tijdens het transport van de producten van ons magazijn naar de aangegeven afleverlocatie.

De verzekering dekt alle risico’s van beschadiging, verlies of diefstal van het product tijdens transport. De verzekeringskosten zijn standaard voor elke bestelling, ongeacht de grootte of waarde van het product. De prijs van de verzekering wordt duidelijk aangegeven tijdens het aankoopproces.

De Klant kan er bij aankoop van het product voor kiezen om de verzekering af te sluiten. De beslissing om de verzekering af te sluiten is optioneel en de Klant is vrij om de aankoop af te ronden, zelfs zonder voor deze aanvullende dekking te kiezen.

In geval van beschadiging, verlies of diefstal van het product tijdens het transport, is de Klant verplicht contact met ons op te nemen volgens de procedures aangegeven op onze site. De Klant moet alle noodzakelijke gegevens verstrekken en, indien gevraagd, documentatie ter ondersteuning van de claim.

Indien de claim wordt geaccepteerd, heeft de Klant recht op terugbetaling of vervanging van het beschadigde, verloren of gestolen product, in overeenstemming met de voorwaarden van de verzekering.

 

KUNST. 10 HERROEPINGSRECHT

Elke consumentenklant die een aankoop doet op de site geniet de garantie van het herroepingsrecht. Dit recht geeft de consument het recht om het gekochte product zonder enige rechtvaardiging terug te sturen en een volledige terugbetaling van de gemaakte kosten te verkrijgen. De termijn voor het uitoefenen van het herroepingsrecht bedraagt ​​14 werkdagen vanaf de datum van levering van de goederen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant via e-mail of chat een uitdrukkelijke wensverklaring sturen om af te zien van de aankoop resi@cupidodesign.com binnen 14 dagen. Vervolgens is de Klant verplicht de goederen binnen dezelfde termijn van 14 dagen te retourneren via een verzendmethode naar keuze. De goederen moeten worden teruggestuurd in de originele verpakking, intact en in perfecte staat, compleet met alle onderdelen en zorgvuldig verpakt op het adres van de Verkoper. Het wordt aanbevolen om de zending te verzekeren tegen diefstal en transportschade. Rembourspakketten worden niet geaccepteerd. De kosten voor het retourneren van het product zijn voor rekening van de Klant.

Na ontvangst van de goederen en na verificatie van de integriteit van het geretourneerde product, zal de Verkoper het voor de goederen betaalde bedrag binnen 14 dagen terugbetalen. De terugbetaling zal plaatsvinden via hetzelfde betaalmiddel dat door de Klant is gebruikt. De Klant erkent en aanvaardt dat:

- Het herroepingsrecht is niet van toepassing op producten die langer dan 15 werkdagen geleden zijn ontvangen.

- Bij gebruikte of op maat gemaakte producten is het herroepingsrecht uitgesloten.

- Het herroepingsrecht is niet van toepassing op producten die door hun aard niet kunnen worden geretourneerd of die op specifiek verzoek van de Klant zijn gemaakt.

 - Houd er rekening mee dat producten in de categorie/collectie Flash Sales - Aangeboden niet kunnen worden geretourneerd.

De Klant is verantwoordelijk voor de waardevermindering van de producten als gevolg van een andere behandeling van de goederen dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking ervan vast te stellen.

 

KUNST. 11 WETTELIJKE GARANTIE

De consument-klant heeft recht op een wettelijke garantie van 24 maanden overeenkomstig Wetsdecreet 206/2005 en de daaropvolgende wijzigingen. In geval van ontvangst van Producten die niet voldoen aan de bestellingen of defect zijn, moet de Klant dit per e-mail aan de Verkoper meedelen, vergezeld van eventuele foto's en details. Om gebruik te kunnen maken van de garantie is het noodzakelijk om de aankoopdocumenten te kunnen tonen.

In geval van gebrek aan overeenstemming van de goederen heeft de consument het recht:

- om de naleving te herstellen,

- of tot een evenredige verlaging van de prijs,

- of bij beëindiging van het contract.

Met het oog op het herstel van de conformiteit van de goederen kan de consument kiezen tussen reparatie en vervanging, op voorwaarde dat de gekozen oplossing niet onmogelijk of buitensporig belastend is voor de verkoper, rekening houdend met:

- de waarde van de goederen bij afwezigheid van het defect,

- de omvang van het gebrek,

- de mogelijkheid om zonder ongemak voor de consument gebruik te maken van het alternatieve rechtsmiddel.

De consument heeft recht op een evenredige prijsvermindering of op ontbinding van de overeenkomst:

- indien de verkoper de goederen niet heeft gerepareerd of vervangen,

- indien er ondanks de poging om de goederen te herstellen een gebrek aan overeenstemming blijkt,

- als het gebrek aan overeenstemming zo ernstig is dat het de prijsverlaging of beëindiging rechtvaardigt,

- indien de verkoper heeft verklaard of uit de omstandigheden blijkt dat hij de conformiteit niet binnen een redelijke termijn zal herstellen.

De consument heeft niet het recht om de overeenkomst te ontbinden als het gebrek aan overeenstemming gering is en het aan de verkoper is om dit te bewijzen.

De consument heeft recht op een prijsverlaging die evenredig is aan de waardevermindering van de goederen.

In geval van ontbinding van het contract wordt hetzelfde uitgeoefend door middel van een rechtstreekse verklaring aan de verkoper. Indien het gebrek aan overeenstemming slechts een deel van de geleverde goederen betreft, kan de overeenkomst beperkt tot deze goederen worden ontbonden. In geval van ontbinding zal de consument:

- moet de goederen op kosten van laatstgenoemde terugbezorgen aan de verkoper,

- de verkoper vergoedt de consument de voor de goederen betaalde prijs na ontvangst van de goederen of van het door de consument verstrekte bewijs dat hij de goederen heeft teruggezonden of verzonden.

Indien de Klant een Beroepsbeoefenaar is, heeft hij geen recht op de wettelijke conformiteitsgarantie, maar uitsluitend op de wettelijke garantie voorzien door het Burgerlijk Wetboek, dus in geval van gebreken aan de verkochte Producten die deze ongeschikt maken voor gebruik of die van dien aard zijn om de waarde ervan merkbaar te verminderen, kan hij de verlaging van de prijs of de ontbinding van de verkoop verzoeken in de gevallen voorzien door hetzelfde Burgerlijk Wetboek en daartoe moet hij de aanwezigheid van het gebrek binnen 8 maanden aan de Verkoper meedelen. (acht) dagen na ontdekking ervan, en in ieder geval binnen 1 (één) jaar na levering.

Omdat de site volgens het dropshipping-model werkt, worden de producten rechtstreeks vanaf de fabrikanten of leveranciers verzonden. De Verkoper is echter jegens Klanten verantwoordelijk voor eventuele nalevingsproblemen die zich onder de huidige wetgeving kunnen voordoen. In geval van conformiteitsgebreken worden klanten uitgenodigd contact op te nemen met de verkoper voor een snelle oplossing. De Verkoper geeft echter aan dat het, gezien de aard van het dropshipping-model, vaak effectiever en sneller kan zijn om rechtstreeks contact op te nemen met de fabrikant voor garantiegerelateerde problemen. In deze context verbindt de verkoper zich ertoe om op verzoek de informatie te verstrekken die nodig is om het probleemoplossingsproces te verbeteren.

 

KUNST. 12 OVERMACHT

De Verkoper aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor slechte diensten die te wijten zijn aan overmacht en die de uitvoering van het contract binnen de verwachte termijn geheel of gedeeltelijk verhinderden. De Verkoper is niet verantwoordelijk jegens de Klanten voor eventuele schade, verliezen en kosten die geleden worden als gevolg van het niet of vertraagd uitvoeren van het contract, waarbij de Klant enkel recht heeft op terugbetaling van de betaalde prijs.
De Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het afsluiten van de verbinding, onderbrekingen van de Site, evenals het verlies van gegevens dat hieruit voortvloeit en daaraan toe te schrijven is.

In geval van overmacht wordt de uitvoering van de Bestelling opgeschort.

Deze opschorting kan maximaal 3 (drie) maanden duren, waarna Partijen kunnen besluiten de Order voort te zetten of te annuleren.

 

KUNST. 13 INTELLECTUEEL EN INDUSTRIEEL EIGENDOM

De Site (en de inhoud en grafische weergave ervan), het handelsmerk, de domeinnaam, de gerelateerde subdomeinen en alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die daarmee verband houden, zijn het exclusieve eigendom van de Verkoper, zijn aan hem voorbehouden en zullen dat ook niet zijn. onder geen enkele omstandigheid overgedragen of in licentie gegeven aan de Klant. Derhalve mag de Gebruiker of Klant om welke reden dan ook niet reproduceren, dupliceren, kopiëren en herdistribueren, opnieuw verzenden naar andere websites, overdragen of anderszins beschikbaar stellen aan derden of in ieder geval gebruiken voor andere doeleinden dan het opslaan en/of raadplegen van de Sites en/of of de inhoud van de site, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en formele goedkeuring van de verkoper.

 

KUNST. 14 NIET-UITOEFENING VAN EEN RECHT

Het niet uitoefenen van een recht door de Verkoper houdt geen afstand in van het ondernemen van actie tegen de Klant of tegen derden wegens schending van aangegane verbintenissen. De Verkoper behoudt zich daarom het recht voor om in ieder geval zijn rechten te doen gelden, binnen de gestelde termijnen.

Niettegenstaande het voorgaande zal de nietigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een specifieke bepaling van deze Voorwaarden er niet toe leiden dat de gehele Overeenkomst nietig is, tenzij de nietige, ongeldige of niet-afdwingbare bepalingen onder de Overeenkomst essentieel of van zodanig belang zijn dat de partijen dit niet zouden doen. de overeenkomst hebben gesloten als zij hadden geweten dat de bepaling ongeldig zou zijn, of in gevallen waarin de overige bepalingen een buitensporige en onaanvaardbare last voor een van de partijen zouden met zich meebrengen.

 

KUNST. 15 VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS (PRIVACY)

De verstrekte of verkregen Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de beginselen van juistheid, rechtmatigheid, transparantie en bescherming van vertrouwelijkheid in overeenstemming met de geldende regelgeving. De Verkoper, als Gegevensbeheerder, verwerkt de Persoonsgegevens van Gebruikers door passende beveiligingsmaatregelen te nemen die gericht zijn op het voorkomen van ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging van de Persoonsgegevens. De Verwerking wordt uitgevoerd met behulp van IT- en/of telematicahulpmiddelen, met organisatorische methoden en met logica die strikt verband houden met de aangegeven doeleinden. De gegevens van de Gebruiker worden verzameld voor de uitvoering van precontractuele maatregelen; het nakomen van de verplichtingen voortvloeiende uit de bedongen overeenkomst; voor de registratieprocedure gericht op de aanschaf van de Producten; om specifieke verzoeken van de Gebruiker aan de Eigenaar op te volgen; voor het verzenden van informatie en promotionele en commerciële aanbiedingen, ook via de nieuwsbriefdienst, op basis van de toestemming die de Gebruiker vrijelijk heeft gegeven; voor zachte spamdoeleinden voor promotionele communicatie met betrekking tot de gekochte Producten zonder de noodzaak van de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de Gebruiker, zoals vereist door art. 130, 4 paragraaf, Privacycode zoals gewijzigd bij wetsbesluit. nr.101 van 2018. De Klant wordt daarom uitgenodigd om de informatie over de verwerking van persoonsgegevens (Privacybeleid) die wordt verstrekt overeenkomstig EU-verordening 679/2016 aandachtig te lezen, zoals evenals over het gebruik van cookies met de relevante toestemming voor verwerking waar vereist (Cookiebeleid).

 

KUNST. 16 TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Op deze Algemene Voorwaarden is het Italiaanse recht van toepassing. In geval van geschillen die voortvloeien uit de geldigheid, interpretatie, uitvoering en beëindiging van online bedongen contracten, zijn de volgende bepalingen van toepassing:

Voor de consumentenklant: elk geschil dat kan ontstaan ​​tussen de consumentenklant en de verkoper met betrekking tot online bedongen contracten, is onderworpen aan de jurisdictie van de rechter van de plaats van vestiging. woonplaats of domicilie van de Consument, in overeenstemming met de huidige wettelijke bepalingen met betrekking tot consumentenbescherming (zogenaamd consumentenforum).

Voor de professionele klant: elk geschil dat kan ontstaan ​​tussen de professionele klant en de verkoper met betrekking tot online afgesloten contracten valt onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbank van Rome.

 

KUNST. 16 GESCHILLENBESLECHTING

Volgens artikel 49, lid 1, letter V van Wetsdecreet nr. 206/2005 (Consumentenwet) kan de Consument-Klant gebruik maken van de Gezamenlijke Verzoeningsprocedure (ADR).

Op grond van art. 14 van Verordening 524/2013 kan de consument-klant in geval van een geschil een klacht indienen via het ODR-platform van de Europese Unie http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper. 

 

ART.17 COMMUNICATIE

Voor verdere informatie van welke aard dan ook kunt u contact opnemen met de Verkoper op de volgende adressen: info@cupidodesign.com

 

Volgens de artikelen. 1341 en 1342 van het Burgerlijk Wetboek, verklaart de Klant alle clausules van deze verkoopvoorwaarden en in het bijzonder die van de artikelen 3, 8, 10, 11, 12 en 16 aandachtig te hebben gelezen en te aanvaarden.

Laatste update: 22/02/2024

 

Je houdt misschien van