Ohita ja siirry sisältöön
Premium Quality - Printit käsintehty rakkaudella Italiassa

MYYNTIEHDOT

 

Nämä ehdot säätelevät www.cupidodesign.com -sivustolla tarjottujen tuotteiden myyntiä ja säätelevät niiden käyttöä. Myyjä varaa oikeuden muuttaa myyntiehtoja ja tietosuojakäytäntöä milloin tahansa, esimerkiksi vastauksena lainsäädäntöön, sääntelyyn tai Sivuston toiminnallisuuden muutoksiin. Tällaisista muutoksista ilmoitetaan käyttäjille ilmoituksella Sivusto, joka on näkyvissä 10 (kymmenen) päivää muutoksen julkaisupäivästä lukien.

Tämän Sivuston verkkokauppaa hallinnoidaan Shopify Inc:n tarjoaman verkkokauppa-alustan kautta, joka mahdollistaa Myyjän tuotteiden myynnin. On tärkeää korostaa, että tuotteiden verkkomyyntiin sovelletaan kuluttajalain (lakiasetus nro 206/2005) ja sähköisen kaupankäynnin säännöstön (laki nro 70/2003) määräyksiä. Alla ovat myyntiehdot, jotka koskevat kaikkia Sivustolla myytäviä tuotteita."

 

TAIDE. 1 MÄÄRITELMÄT

Tässä sopimuksessa se tarkoittaa:

Myyjä: Excelsior Group SRL ALV-numero IT16965661008, N. REA RM - 1688156, pääkonttori Circonvallazione Clodia 163 CAP 00195, ROMA (RM), sähköposti: info@cupidodesign.com,

Käyttöehdot tai sopimus: näiden sopimuslausekkeiden joukko, jotka määrittävät ja määrittelevät myyjän ja asiakkaan väliset suhteet.

Alusta tai sivusto: sivusto www.cupidodesign.com

Käyttäjät: kuka tahansa henkilö, joka käyttää Sivustoa ja jatkaa selaamista

Asiakas: kuka tahansa henkilö, joka ostaa sivuston kautta myytäviä tuotteita.

Kuluttaja: luonnollinen henkilö, joka toimii tarkoituksiin, jotka eivät liity ammatti- tai yritystoimintaan.

Ammattilainen: luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka harjoittaa yritys- ja kaupallista toimintaansa ja tekee ostoksia ALV-numerolla.

Tuotteet: pääasiassa kankaiden, sisustustarvikkeiden ja vastaavien myynti sähköisen kaupankäynnin järjestelmän mukaisesti.

Ostotilaus tai tilaus: ostoehdotus, jonka Käyttäjä tekee Sivuston menettelyjen ja erityisesti Ostoskorin kautta.

Osto: yllä mainittujen tuotteiden vaivalloinen osto oston tekopäivästä alkaen.

Oskuri: ostoprosessin vaihe, jossa käyttäjä laatii ostoehdotuksensa, valitsee maksutavat, tavaroiden toimituksen ja vastaavat.

 

TAIDE. 2 OBJEKTI

Nämä myyntiehdot koskevat alla olevassa kohdassa 3 eriteltyjä tuotteita, ja ne ovat voimassa kaikissa Myyjän ja Sivuston Käyttäjien välisissä sopimussuhteissa riippumatta siitä, toimivatko he Kuluttajina voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti vai ammattilaisina.

Jos yksi tai useampi näiden Ehtojen ehto todetaan mitättömäksi, tehottomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, tällainen mitättömyys, tehottomuus tai täytäntöönpanokelvottomuus ei vaikuta muiden lausekkeiden pätevyyteen ja täytäntöönpanokelpoisuuteen. Tällaisissa olosuhteissa osapuolet sitoutuvat korvaamaan mitättömän, tehottoman tai täytäntöönpanokelvottoman lausekkeen pätevällä ja tehokkaalla lausekkeella, jolla on mahdollisuuksien mukaan sama vaikutus kuin alkuperäisellä lausekkeella.

 

TAIDE. 3 TUOTTEIDEN KUVAUS

Tämä sivusto on omistettu sähköisen kaupankäynnin järjestelmässä toimivalle vähittäiskaupalle. Tarjous sisältää pääosin Canvas-kankaita, muokattavissa olevia Canvasia erivärisillä kehyksillä, kalusteita ja vastaavia tuotteita. Jokainen tarjottu tuote on huolellisesti kuvattu ja kuvattu Sivuston vastaavissa osioissa.

Sivustolla julkaistut tuotekuvat on tarkoitettu tarjoamaan mahdollisimman luotettava kuva tarjotuista tuotteista. On kuitenkin tärkeää huomata, että tuotteiden graafisen tai valokuvallisen esityksen ja niiden todellisen ulkonäön välillä voi esiintyä pieniä eroja tai eroja. Siksi sivustolla olevilla tuotteista olevilla valokuvilla ja graafisilla esityksillä on puhtaasti havainnollistava ja symbolinen arvo, eivätkä ne muodosta sopimusosaa.

Mitä tulee Canvasin mukauttamiseen kehyksillä, on korostettava, että tämä räätälöinti sisältää tietynvärisen kehyksen valitsemisen kankaalle käytettäväksi. Kun tämä räätälöinti on suoritettu, tuotetta ei voi enää muokata, eikä sillä ole peruuttamisoikeutta sen räätälöidyn ja personoidun luonteen vuoksi. Siksi käyttäjiä kehotetaan harkitsemaan huolellisesti mukautusvalintojaan ennen oston tekemistä.

Sähköisen kaupankäynnin erityispiirteiden mukaisesti Käyttäjää informoidaan, että mahdolliset poikkeamat Sivustolla olevien Tuotteiden esitysten ja tosiasiallisesti toimitettujen Tuotteiden välillä voidaan riitauttaa vain, jos ne ovat olennaisia ​​ja vaikuttavat merkittävästi tuotteen ominaisuuksiin tai toimivuuteen.

 

 TAIDE. 4 HINNAT JA LISÄVARUSTEET

Tuotteiden hinnat on ilmoitettu euroissa. Erityisesti seuraavat näkyvät ostoskorissa yksityiskohtaisesti:

- Tuotteen hinta;

- toimituskulut.

Myyjä sitoutuu jatkuvasti varmistamaan, että kaikki Sivustolla ilmoitetut hinnat ovat oikein, takaamatta kuitenkaan virheiden puuttumista. Mikäli tuotteen hinnassa havaitaan virhe, myyjä antaa Asiakkaalle mahdollisuuden ostaa tuote oikeaan hintaan tai peruuttaa tilauksen. Verkkokaupan hinnat voivat vaihdella. Tällaisissa tapauksissa otetaan huomioon ne hinnat, jotka on julkaistu verkkokaupassa Tilauksen tekohetkellä. Myyjä varaa oikeuden toteuttaa tiettyjä myyntiehtoja tai kampanjoita sivustollaan oleville Tuotteille myös alan määräysten mukaisesti. Kuluttajalain 17 bis. Myyjä säätelee ajoittain kampanjoihin sovellettavia ehtoja sivustolla julkaistujen erityisten kirjallisten viestien avulla. Jos tietotekninen, manuaalinen, tekninen tai muunlainen virhe, joka voi johtaa olennaiseen muuhun, jota Myyjä ei ole ennakoinut, julkisessa myyntihinnassa, joka tekee siitä kohtuuttoman tai selvästi merkityksettömän, ostotilaus otetaan huomioon. pätemätön ja peruutettu ja Asiakkaan maksama summa palautetaan 14 päivän kuluessa peruutuspäivästä, kun asiakkaalle on ilmoitettu. Myyjä varaa oikeuden tarkastaa ja arvioida asiakkaan oikeellisuutta ja vilpittömässä mielessä erityisesti tarjousten tai alennuskuponkien käytön yhteydessä. Mikäli Asiakkaan käyttäytyminen todetaan lainvastaiseksi ja virheelliseksi, Myyjä ilmoittaa siitä viipymättä ja jatkaa ostotilauksen peruuttamista.

 

TAIDE. 5 REKISTERÖINTI

Voidakseen tehdä ostoksia Sivustolla Käyttäjä voi rekisteröityä ja syöttää henkilötietonsa. Käyttäjän, joka haluaa rekisteröityä Sivustolle, on annettava kaikki pyydetyt tiedot ja hän on vastuussa niiden todenperäisyydestä ja oikeellisuudesta.

Rekisteröityessään tietoja syöttäessään Käyttäjä takaa, että:

- oltava täysi-ikäinen ja lainvoimainen;

- täyttää rekisteröintihetkellä vaaditut rekisteröintivaatimukset;

- noudattaa kaikkia näihin ehtoihin sovellettavia laki- ja sopimusmääräyksiä;

- olla syötettyjen tietojen laillinen omistaja, jotta niitä voidaan pitää todenmukaisina, oikeina ja päivitettyinä.

Rekisteröityminen samaan aikaan tilin avaamisen kanssa.

Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjää pyydetään antamaan nimi, sähköpostiosoite ja salasana. Rekisteröitymisen yhteydessä antaman sähköpostiosoitteen avulla Myyjä voi ilmoittaa Käyttäjälle kaikista Palveluihin, Tuotteisiin ja Sivustoa koskevista viesteistä. Tilapäisten sähköpostien käyttö rekisteröitymiseen on kielletty. Väärinkäyttötapauksissa Myyjä pidättää oikeuden olla hyväksymättä rekisteröintiä, peruuttaa se sekä ilmoittaa siitä toimivaltaisille viranomaisille väliintuloa varten. Kaikkia siirrettyjä tietoja käsitellään yksityisyyden suojaa koskevaa lainsäädäntöä mahdollisimman tarkasti kunnioittaen. Myyjä käyttää niitä tilausten viimeistelyyn, ja vain, jos tähän on annettu nimenomainen suostumus, tietoja voidaan käsitellä myös tiedotustarkoituksessa sen aloitteista, kuten uutisista tai myynninedistämisalennuksista.

 

TAIDE. 6 OSTOMENETTELY JA MYYNTI TOTEUTTAMINEN

Käyttäjä voi ostaa kaikki Sivustolla myytävänä olevat Tuotteet asiaankuuluvissa tietosivuissa kuvatulla tavalla noudattamalla itse Sivustolla annettuja ostomenettelyjä. Ostaessaan Tuotteita Asiakkaan tulee noudattaa kaikkia Sivuston tietyllä sivulla olevia ohjeita. Tuotteiden ostamiseksi asiakkaan tulee täyttää ja lähettää Myyjälle ostotilauslomake sähköisessä muodossa noudattaen kaikkia sivustossa olevia ohjeita. Sivuston tietylle sivulle Löydät yhteenvedon tärkeimmistä kaupallisista ehdoista, mukaan lukien hinnat, maksutavat ja toimitustavat, sekä tiedot tilattujen Tuotteiden pääominaisuuksista ja viittauksen käyttöehtoihin. Asiakkaan on asetettava ostettava tuote sopivaan "Ostoskoriin" ja luettuaan ehdot, erityisesti toimituskulujen maksuosuus, peruuttamisoikeuden käyttötavat ja tietosuojakäytäntö, sinun tulee valita haluamasi maksutapa ja jatkaa maksua. Sovellettavat ehdot ovat ne, jotka olivat voimassa Tilauksen tekohetkellä ja jotka ovat saatavilla Sivustolla. Myyjän ja asiakkaan välinen sopimus katsotaan tehdyksi, kun Myyjä on hyväksynyt tilauksen. Myyjä ilmoittaa Tilauksen hyväksymisestä Asiakkaalle sähköpostilla, joka lähetetään ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Myyjä varaa oikeuden arvioida vastaanotettujen tilausten hyväksymistä ja voi evätä tai joka tapauksessa olla käsittelemättä ostotilauksia, jotka ovat epätäydellisiä tai virheellisiä tai jos Tuotteita ei ole saatavilla tai joihin liittyy tilattujen tuotteiden toimittaminen joillekin epäedullisille maantieteellisillä alueilla.

Myyjä ilmoittaa Asiakkaalle mahdottomuudesta ottaa vastaan ​​saatuja tilauksia mahdollisimman lyhyessä ajassa siitä hetkestä, kun Asiakas on lähettänyt Tilauksen, ja palauttaa Asiakkaan jo maksamat summat Tuotteiden maksusta. Asiakkaan oikeus vahingonkorvaukseen tai vahingonkorvaukseen on poissuljettu, samoin kuin sopimusperusteinen tai sopimuksen ulkopuolinen vastuu välittömistä tai välillisistä ihmisille ja/tai esineille aiheutuneista vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että tilausta ei hyväksytä edes osittain. myyjä.

 

TAIDE. 7 MAKSUTAVAT 

Sivustolla käytettävissä olevat maksutavat ovat seuraavat:

1) PayPal

Mikäli Asiakas päättää maksaa PayPal-alustan kautta, hänen selaimensa ohjataan maksuhetkellä suojatulle SSL-salauksella varustetulle palvelinsivulle syöttämällä käyttäjätunnus ja salasana tai luomalla uusi tili helposti ja välittömästi. PayPal suojaa ostajan tietoja, koska taloudellisia tietoja ei välitetä. Jokaisesta tällä menetelmällä tehdystä tapahtumasta PayPal lähettää vahvistussähköpostin. Tilauksen summa veloitetaan PayPal-tililtäsi tilauksen tekemisen yhteydessä. Peruutustapauksessa summa palautetaan Asiakkaan PayPal-tilille.

2) Merkintä

Asiakas voi maksaa tilauksensa postiennakolla suoraan kuriirille, kun ostama tuote on toimitettu. Tämä maksutapa sisältää lisäkulun, jonka Myyjä ilmoittaa. Tuotteen toimitettuaan Asiakas maksaa Tilauksen kokonaissumman suoraan kuriirille käteisellä.

 

3) Klarna

Asiakas voi maksaa tilauksensa Klarna-alustan kautta, jonka avulla voit jakaa summan kolmeen erään, korottomaan ja kuukausierään.

4) Jälkimaksu

Asiakas voi maksaa tilauksensa avaamalla tilin ja käyttämällä luottokorttia Scalapay-alustalla, jonka avulla voit jakaa summan 3 tai 4 erässä ilman korkoa ja kuukausierällä.

 

TAIDE. 8 TUOTTEEN TOIMITUS- JA TOIMITUSAIKAT

Kaikki tilaukset käsitellään ja toimitetaan arkisin (maanantai-pe, ei pyhäpäiviä). Lauantaina ja sunnuntaina tehdyt tilaukset käsitellään vasta seuraavana maanantaina.

Jokaisesta Sivustolla tehdystä tilauksesta Myyjä antaa kuitin lähetetyistä tuotteista. Kuitin myöntämistä varten ovat voimassa Asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot. Kuittiin ei ole mahdollista tehdä muutoksia sen myöntämisen jälkeen.

Tilausten käsittelyajat ovat noin 6/8 päivää. Myyjä ei ole vastuussa odottamattomista viivästyksistä ottaen huomioon, että, paitsi ylivoimaisen esteen sattuessa, Tuotteet toimitetaan enintään 30 (kolmenkymmenen) päivän kuluessa tilauksen lähettämispäivää seuraavasta päivästä lukien. ellei Myyjä ilmoita Asiakkaalle saman ajan kuluessa tilattujen tuotteiden tilapäisestä poissaolosta.

Mikäli tuotetta ei ole saatavilla, Asiakkaan jo maksama summa palautetaan 14 päivän kuluessa edellä mainitusta yhteydenotosta. Jokaisesta Sivustolla tehdystä tilauksesta Myyjä antaa kuitin lähetetyistä tuotteista. Kuitin myöntämistä varten ovat voimassa Asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot. Kuittiin ei ole mahdollista tehdä muutoksia sen myöntämisen jälkeen.

Myyjä toimittaa ostetut Tuotteet erikoistuneiden kuljetusliikkeiden kautta normaalipalvelulla maanantaista perjantaihin, lukuun ottamatta pyhäpäiviä ja kansallisia vapaapäiviä. Italiaan toimitetut tuotteet toimitetaan noin 3-5 työpäivän sisällä ja syrjäisille alueille ja saarille 7 työpäivän sisällä. Euroopan unionin sisällä toimitetut tuotteet toimitetaan noin 5-8 työpäivän kuluessa lähetyksestä. Yllä ilmoitetut toimitusehdot ovat puhtaasti suuntaa antavia ja ei-olennaisia. Mahdollisista muutoksista yllä olevaan ilmoitetaan asiakkaalle viipymättä sähköpostitse.

 Myyjältä ei voida vaatia korvausta viivästymisestä ja/tai keskeytyksestä ja/tai toimitusten täydellisestä tai osittaisesta keskeytyksestä johtuvista vahingoista, jotka eivät riipu Myyjän omasta toiminnasta ja tuottamuksesta. Tämä koskee myös tapauksia, joissa viivästykset, keskeytykset tai keskeytykset johtuvat muun muassa työn keskeytymisestä, ammattiliittojen levottomuudesta, toimittajista johtuvista viivästyksistä, energiapuutteista tai kuljetusten keskeytymisestä.

Kun paketti on lähetetty, seurantanumero lähetetään sähköpostitse, jonka avulla voit seurata koko lähetysreittiä siirtymällä kuljetusliikkeen verkkosivuille. Toimitushetkellä Asiakas tiedostaa ja hyväksyy, että hänen nimenomaisesti valtuuttaman henkilön on oltava läsnä tai oltava läsnä, vapauttaen myyjän kaikesta vastuusta. Asiakas tiedostaa ja hyväksyy, että hän ei voi kieltäytyä paketista millään tavalla toimitushetkellä ja hän voi käyttää peruuttamisoikeuttaan lain edellyttämällä tavalla, jos kyseessä on personoimattomia tuotteita. Asiakas on velvollinen toimitushetkellä tarkistamaan, että toimitettujen pakkausten määrä vastaa kuljetusasiakirjassa ilmoitettua ja että pakkaus on ehjä, vahingoittumaton, märkä tai muuten muuttumaton, mukaan lukien sulkumateriaalit. Mikäli perille saapuu kuljetuksessa vaurioitunut tai tilauksesta poikkeava tuote, tulee Asiakkaan allekirjoittaa kuriirin esittämä tavaran vastaanottoasiakirja, johon on mahdollisuuksien mukaan lisättävä sanat "VAARAUKSEN KANSSA VAHINGOITTUNUT". Tämä helpottaa ja nopeuttaa korvausten saamista kuljetuksesta johtuvista vahingoista. Lisäksi Asiakkaan tulee valokuvata paketti ja tavarat voidakseen osoittaa mahdolliset vauriot. Asiakas voi pyytää myyjältä sähköpostitse info@cupidodesign.com  vaihto ja Myyjä lähettää oikean tuotteen takaisin ja noutaa vaihdettavan tuotteen asiakkaan kotoa hänen kustannuksellaan. Asiakkaan tulee vain valmistella tavarat noutoa varten huolellisesti pakattuna ja täydellisenä kaikkine osineen, mukaan lukien kuljetusasiakirjat. Joka tapauksessa myyjä ottaa sinuun yhteyttä mahdollisimman pian saadakseen tietoa tuotteiden vaihtoajoista.

Tavaran toimituspaikka huomioon ottaen ostetuista Tuotteista voidaan periä tuontiveroja ja/tai tulleja, joiden suuruus voi vaihdella kohdemaasta riippuen. Näin ollen ei voida millään tavalla ennustaa, aiheutuisiko ostettujen tavaroiden tullauksesta ja mitä kustannuksia. Näin ollen kaikki tuontiveroihin ja/tai tulleihin liittyvät kustannukset ovat yksinomaan Asiakkaan vastuulla.

Jos tavaroita viedään EU:n ulkopuolisiin maihin, asianomaiset tullit maksaa asiakas. Tullimaksut vaihtelevat kohdemaasta riippuen. Asiakkaalla on velvollisuus ottaa selvää asiaa koskevista säännöksistä ja siitä aiheutuva vastuu on hänellä. Tullimaksuja ei pidetä toimituskuluina ja ne rasittavat siten asiakasta.

 

TAIDE. 9 LÄHETYSVAKUUTUSlauseke

Taatakseen lisäsuojan ostetuille tuotteille Myyjä tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden ottaa lähetysvakuutus. Tämä vakuutus on tarkoitettu kattamaan kaikki vahingot tai tappiot (mukaan lukien varkaus), joita voi tapahtua kuljetettaessa tuotteita varastostamme ilmoitettuun toimituspaikkaan.

Vakuutus kattaa kaikki riskit tuotteen vahingoittumisesta, katoamisesta tai varkaudesta kuljetuksen aikana. Vakuutuksen hinta on vakio jokaiselle tilaukselle tuotteen koosta tai arvosta riippumatta. Vakuutuksen hinta ilmoitetaan selvästi ostoprosessin aikana.

Asiakas voi halutessaan ottaa vakuutuksen tuotteen ostaessaan. Päätös vakuutuksen ottamisesta on valinnainen ja Asiakas voi tehdä ostoksen päätökseen myös ilman tätä lisäturvaa.

Jos tuote vaurioituu, katoaa tai varastetaan kuljetuksen aikana, asiakkaan tulee ottaa meihin yhteyttä sivuillamme ilmoitettujen menettelyjen mukaisesti. Asiakkaan on toimitettava vaatimuksensa tueksi kaikki tarvittavat tiedot ja pyydettäessä asiakirjat.

Jos vaatimus hyväksytään, asiakkaalla on oikeus saada vaurioituneen, kadonneen tai varastetun tuotteen palautus tai uusiminen vakuutuksen ehtojen mukaisesti.

 

TAIDE. 10 PERUUTUSOIKEUS

Jokaisella Kuluttaja-asiakkaalla, joka tekee ostoksen Sivustolla, on peruuttamisoikeus. Tämä oikeus antaa kuluttajalle mahdollisuuden palauttaa ostamansa tuotteen ilman perusteluja ja saada täyden hyvityksen aiheutuneista kuluista. Peruuttamisoikeuden käyttämisen määräaika on 14 työpäivää tavaran toimituspäivästä. Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi asiakkaan on lähetettävä nimenomainen ilmoitus peruuttamisesta sähköpostitse tai chatissa osoitteeseen resi@cupidodesign.com 14 päivän kuluessa. Tämän jälkeen Asiakas on velvollinen palauttamaan tavarat valitsemaansa toimitustapaa käyttäen saman 14 päivän kuluessa. Tavarat tulee palauttaa alkuperäiseen pakkaukseensa, ehjänä ja moitteettomassa kunnossa, kaikkine osineen ja huolellisesti pakattuna Myyjän osoitteessa. Lähetys on suositeltavaa vakuuttaa varkauden ja kuljetusvaurioiden varalta. Postiennakkopaketteja ei oteta vastaan. Tuotteen palautuskustannukset maksaa asiakas.

Vastaanotettuaan tavaran ja tarkastettuaan palautetun tuotteen eheyden Myyjä palauttaa tavarasta maksetun summan 14 päivän kuluessa. Palautus tapahtuu samalla maksutavalla, jota asiakas on käyttänyt. Asiakas hyväksyy ja hyväksyy, että:

- Peruutusoikeus ei koske tuotteita, jotka on vastaanotettu yli 15 arkipäivää sitten.

- Peruuttamisoikeus ei koske käytettyjä tai räätälöityjä tuotteita.

- Peruuttamisoikeus ei koske tuotteita, joita luonteensa vuoksi ei voida palauttaa tai jotka on valmistettu Asiakkaan erityisestä pyynnöstä.

 - Huomaa, että Flash Sales - On Offer -luokkaan/kokoelmaan sisältyviä tuotteita ei palauteta.

Asiakas vastaa tuotteiden arvon alentumisesta, joka johtuu tavaroiden käsittelystä muulla kuin sen luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan toteamisen kannalta tarpeellisella tavalla.

 

TAIDE. 11 OIKEUDELLINEN TAKUU

Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus asetuksen 206/2005 ja sen myöhempien muutosten mukaiseen 24 kuukauden lailliseen takuuseen. Tilauksen vastaisten tai viallisten Tuotteiden vastaanottamisesta Asiakkaan tulee ilmoittaa siitä sähköpostitse Myyjälle ja liittää mukaan mahdolliset valokuvat ja tiedot. Takuun saamiseksi on esitettävä ostoasiakirjat.

Mikäli tavara on virheellinen, kuluttajalla on oikeus:

- palauttaa vaatimustenmukaisuus,

- tai suhteelliseen hinnanalennukseen,

- tai sopimuksen päättyessä.

Tavaran vaatimustenmukaisuuden palauttamiseksi kuluttaja voi valita korjaamisen tai vaihtamisen välillä, mikäli valitsema korjauskeino ei ole mahdoton tai myyjälle kohtuuttoman raskas ottaen huomioon:

- tavaran arvo, jos vika ei ole,

- vian laajuus,

- mahdollisuus käyttää vaihtoehtoista oikeussuojakeinoa ilman kuluttajalle aiheutuvaa haittaa.

Kuluttajalla on oikeus suhteelliseen hinnanalennukseen tai sopimuksen purkamiseen:

- jos myyjä ei ole korjannut tai vaihtanut tavaraa,

- jos virhe ilmenee tavaran palauttamisyrityksestä huolimatta,

- jos virhe on niin vakava, että se oikeuttaa hinnan alennuksen tai irtisanomisen,

- jos myyjä on ilmoittanut tai olosuhteista ilmenee, että hän ei palauta vaatimustenmukaisuutta kohtuullisessa ajassa.

Kuluttajalla ei ole oikeutta purkaa sopimusta, jos virhe on vähäinen ja myyjän on näytettävä se toteen.

Kuluttajalla on oikeus hinnanalennukseen, joka on suhteessa tavaran arvon alenemiseen.

Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään suoraan myyjälle antamalla ilmoituksella. Jos virhe koskee vain osaa toimitetuista tuotteista, sopimus voidaan irtisanoa vain niitä koskevina. Irtisanomisen yhteydessä kuluttaja:

- on palautettava tavarat myyjälle tämän kustannuksella,

- myyjä palauttaa kuluttajalle tavarasta maksetun hinnan saatuaan tavaran tai kuluttajan toimittaman todisteen siitä, että hän on palauttanut tai lähettänyt tavaran.

Jos asiakas on Ammattilainen, hänellä ei ole oikeutta vaatimustenmukaisuustakuun vaan ainoastaan ​​siviililain mukaiseen lakisääteiseen takuuseen, joten myydyissä tuotteissa on sellaisia ​​virheitä, jotka tekevät niistä käyttökelvottomia tai jotka ovat esim. alentaakseen niiden arvoa tuntuvasti, hän voi vaatia hinnan alentamista tai kaupan lopettamista samassa siviililaissa säädetyissä tapauksissa ja tätä tarkoitusta varten hänen on ilmoitettava myyjälle virheen olemassaolosta 8. (kahdeksan) päivän kuluessa sen löytämisestä ja joka tapauksessa 1 (yhden) vuoden kuluessa toimituksesta.

Koska Sivusto toimii dropshipping-mallilla, tuotteet toimitetaan suoraan valmistajilta tai toimittajilta. Myyjä on kuitenkin vastuussa asiakkaille kaikista voimassa olevan lainsäädännön mukaisista vaatimustenmukaisuusongelmista. Vaatimustenmukaisuusvirheiden sattuessa asiakkaita pyydetään ottamaan yhteyttä myyjään nopean ratkaisun saamiseksi. Myyjä kuitenkin tarkentaa, että dropshipping-mallin luonteen vuoksi voi usein olla tehokkaampaa ja nopeampaa ottaa suoraan yhteyttä valmistajaan takuuasioissa. Tässä yhteydessä myyjä sitoutuu pyynnöstä antamaan tiedot, jotka ovat tarpeen ongelmanratkaisuprosessin parantamiseksi.

 

TAIDE. 12 FORCE MAJEURE

Myyjä ei ota vastuuta ylivoimaisesta esteestä johtuvista huonoista palveluista, jotka estivät kokonaan tai osittain sopimusta toteuttamasta odotetussa ajassa. Myyjä ei ole vastuussa asiakkaille vahingoista, menetyksistä ja kustannuksista, jotka aiheutuvat sopimuksen epäonnistumisesta tai viivästymisestä, vaan Asiakkaalla on oikeus vain saada takaisin maksamansa hinta.
Myyjä ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat yhteyden katkeamisesta, sivuston keskeytyksistä eikä tästä johtuvista ja siitä johtuvista tietojen katoamisesta.

Ylivoimaisen esteen sattuessa tilauksen täytäntöönpano keskeytetään.

Tämä keskeytys voi kestää enintään 3 (kolme) kuukautta, jonka jälkeen osapuolet voivat päättää, jatkavatko vai peruuttavatko ne tilauksen.

 

TAIDE. 13 IMMATERIAALI- JA TEOLLISUUSOMAISUUS

Sivusto (ja sen sisältö ja grafiikka), tavaramerkki, verkkotunnus, niihin liittyvät aliverkkotunnukset ja kaikki niihin liittyvät immateriaali- ja teollisoikeudet ovat Myyjän yksinomaista omaisuutta, on varattu myyjälle, eivätkä ne ole eivätkä tule olemaan siirretty tai lisensoitu missään olosuhteissa Asiakkaalle. Tästä syystä Käyttäjä tai Asiakas ei saa jäljentää, monistaa, kopioida ja jakaa uudelleen, lähettää uudelleen muille verkkosivustoille, siirtää tai muuten antaa kolmansien osapuolten saataville mistään syystä tai missään tapauksessa käyttää muihin tarkoituksiin kuin Sivustojen tallentamiseen ja/tai niihin tutustumiseen ja/tai tai Sivuston Sisältö ilman Myyjän etukäteen antamaa nimenomaista ja muodollista hyväksyntää.

 

TAIDE. 14 OIKEUDEN KÄYTTÖÖN LIITTYMINEN

Oikeuden käyttämättä jättäminen Myyjän toimesta ei tarkoita luopumista toimenpiteistä Asiakasta tai kolmansia osapuolia vastaan ​​sitoumusten rikkomisen vuoksi. Myyjä varaa näin ollen oikeuden vedota oikeuksiinsa joka tapauksessa myönnettyjen ehtojen mukaisesti.

Edellä olevasta huolimatta näiden Ehtojen tietyn määräyksen mitättömyys, pätemättömyys tai täytäntöönpanokelvottomuus ei johda koko Sopimuksen mitättömäksi, elleivät sopimuksen mitättömät, pätemättömät tai täytäntöönpanokelvottomat määräykset ole olennaisia ​​tai niin tärkeitä, että osapuolet eivät ovat tehneet sopimuksen, jos he olisivat tienneet, että määräys olisi pätemätön, tai tapauksissa, joissa jäljellä olevat määräykset aiheuttaisivat liiallisen ja kohtuuttoman rasituksen jommallekummalle osapuolelle.

 

TAIDE. 15 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY (TIETOSUOJA)

Annettuja tai hankittuja henkilötietoja käsitellään oikein, lainmukaisuuden, läpinäkyvyyden ja luottamuksellisuuden periaatteiden mukaisesti voimassa olevien säännösten mukaisesti. Myyjä rekisterinpitäjänä käsittelee Käyttäjien henkilötietoja ryhtymällä asianmukaisiin turvatoimiin, joiden tarkoituksena on estää henkilötietojen luvaton pääsy, paljastaminen, muuttaminen tai tuhoaminen. Käsittely suoritetaan IT- ja/tai telemaattisten työkalujen avulla, organisatorisin menetelmin ja logiikalla, joka liittyy tiukasti ilmoitettuihin tarkoituksiin. Käyttäjän tiedot kerätään sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamista varten; täyttää sovitusta sopimuksesta johtuvat velvoitteet; Tuotteiden ostamiseen tähtäävän rekisteröintimenettelyn osalta; seurata käyttäjän Omistajalle osoittamia erityisiä pyyntöjä; tietojen sekä myynninedistämis- ja kaupallisten tarjousten lähettämiseen myös uutiskirjepalvelun kautta Käyttäjän vapaasti ilmaiseman suostumuksen perusteella; pehmeää roskapostia varten ostettuja Tuotteita koskevassa myynninedistämisviestinnässä ilman käyttäjän nimenomaista ja ennakkosuostumusta, kuten art. 130, 4 kohta, tietosuojalaki, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella. n.101, 2018. Asiakasta pyydetään siksi lukemaan huolellisesti EU-asetuksen 679/2016 mukaisesti annetut henkilötietojen käsittelyä koskevat tiedot (Tietosuojakäytäntö) sekä evästeiden käytöstä asiaankuuluvalla suostumuksella käsittelyyn tarvittaessa (Evästekäytäntö).

 

TAIDE. 16 SOVELLETTAVA LAKI JA TOIMINTAALA

Näitä ehtoja säätelee Italian laki. Verkkokaupassa tehtyjen sopimusten pätevyydestä, tulkinnasta, täytäntöönpanosta ja irtisanomisesta aiheutuvissa riita-asioissa sovelletaan seuraavia säännöksiä:

Kuluttaja-asiakkaalle: Kaikki kuluttaja-asiakkaan ja myyjän välillä verkossa solmittuja sopimuksia koskevat erimielisyydet ovat kauppapaikan tuomarin tuomiovallan alaisia. Kuluttajan asuinpaikka tai kotipaikka voimassa olevien kuluttajansuojaa koskevien säännösten mukaisesti (ns. kuluttajafoorumi).

Ammattimaiselle asiakkaalle: Kaikki erimielisyydet, jotka voivat syntyä ammattiasiakkaan ja myyjän välillä liittyen verkossa tehtyihin sopimuksiin, kuuluvat Rooman tuomioistuimen yksinomaiseen toimivaltaan.

 

TAIDE. 16 RIITOJEN RATKAISEMINEN

Asetuksen nro 49 §:n 1 momentin V mukaan 206/2005 (Kuluttajalaki) mukaisesti Kuluttaja-asiakas voi käyttää yhteissovittelumenettelyä (ADR).

Taiteen mukaisesti. Asetuksen 524/2013 14 §:n mukaan kuluttaja-asiakas voi riita-asioissa tehdä valituksen Euroopan unionin ODR-alustan http://ec.europa.eu/consumers/odr/ kautta. Lisätietoja saat myyjältä. 

 

ART.17 VIESTINTÄ

Kaikenlaista lisätietoa varten voit ottaa yhteyttä myyjään seuraavissa osoitteissa: info@cupidodesign.com

 

Artikkelien mukaan. Siviililain 1341 ja 1342 mukaisesti Asiakas vakuuttaa lukeneensa huolellisesti ja hyväksyvänsä kaikki näiden myyntiehtojen ja erityisesti kohtien 3, 8, 10, 11, 12 ja 16 lausekkeet.

Viimeisin päivitys: 22.02.2024

 

Saatat tykätä