Ohita ja siirry sisältöön
Premium Quality - Printit käsintehty rakkaudella Italiassa

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Tässä osiossa annetaan EU:n asetuksella 679/2016 käyttöön otetun uuden eurooppalaisen lainsäädännön ja Italian lainsäädännön (lainsäädäntö nro 196/2003) mukaisesti tietoja verkkosivuston sivuilla käyvien käyttäjien henkilötietojen käsittelystä. www.cupidodesign.com (jäljempänä: "Sivusto") tai jotka käyttävät niillä saatavilla olevia ostopalveluita (jäljempänä "Käyttäjät" tai "Kiinnostuneet osapuolet").

Tiedot tarjotaan yksinomaan Sivustoa varten, eivät muita verkkosivustoja, joihin käyttäjä voi tutustua Sivuston linkkien kautta.

Rekisterinpitäjä 

Sähköposti, jos haluat ottaa yhteyttä omistajaan ja pyytää tietojesi poistamista, jos ne on kerätty suostumuksesi perusteella: info@cupidodesign.com.

***

A – Käsiteltyjen tietojen tyyppi

I. Tunnistustiedot

EU:n asetuksella 679/2016 käyttöön otetun uuden eurooppalaisen lainsäädännön ja Italian lainsäädännön (lainsäädäntö nro 196/2003) mukaisesti Sivuston käyttö ja sivustolla myytävien tuotteiden mahdollinen ostaminen voivat sisältää tietojen käsittelyn, jotka voivat luonnollisen henkilön tunnistaminen suoraan tai välillisesti, kuten etu-, sukunimi, asuinosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, IP-osoite. 

Sivusto ei vaadi kiinnostuneelta toimittamaan niin sanottuja tietoja. "tiedot", eli GDPR:n määräysten mukaisesti (artikla 9), henkilötietoja, jotka paljastavat rodun tai etnisen alkuperän, poliittiset mielipiteet, uskonnolliset tai filosofiset vakaumukset tai ammattiliittojen jäsenyys, sekä geneettiset tiedot, tiedot luonnollisen henkilön yksiselitteiseen tunnistamiseen tarkoitetut biometriset tiedot, henkilön terveyteen tai seksuaaliseen elämään tai seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvät tiedot. Mikäli pyydetty palvelu edellyttää tällaisten tietojen käsittelyä, asianomainen saa etukäteen tarkemmat tiedot ja häntä pyydetään antamaan nimenomainen suostumus.

II. Pankkitiedot

Ostamalla tuotteita Sivustolta käsitellään myös pankkitietoja, kuten maksun suorittamiseen ilmoitetun kortin tai pankkitilin numero, kortin haltija ja pankkitili.

III. Selaustietoja

Navigointitiedot ovat Sivuston toiminnasta vastaavien järjestelmien ja ohjelmien automaattisesti hankkimia tietoja, jotka ovat välttämättömiä verkkopalveluiden [esim. IP-osoitteet, käytetty selain, käyttäjien verkkoportaaliin yhdistämiseen käyttämien järjestelmien verkkotunnukset, osoitteet URI:ssa (Uniform Resource Identifier) -merkintä pyydetyistä resursseista, pyynnön aika, menetelmä käytetään pyynnön lähettämisessä palvelimelle, vastauksena saadun tiedoston koko, palvelimen antaman vastauksen tilan osoittava numerokoodi (onnistui, virhe jne.) ja muut käyttöjärjestelmään ja käyttäjän toimintaan liittyvät parametrit IT-ympäristö ].

Nämä tiedot kerätään myös ilman rekisteröitymistä Sivustolle tai tietopyyntöä.

Navigointitietoja käytetään yksinomaan aggregoidusti anonyymien tilastojen kehittämiseen Sivuston tutustumisesta ja sen oikean toiminnan tarkistamiseen, eivätkä ne salli kiinnostuneiden käyttäjien tunnistamista, ja ne myös poistetaan välittömästi anonyymisti käsittelyn jälkeen.

Niitä voidaan kuitenkin käyttää vastuullisuuden selvittämiseen verkkosivustoa vastaan ​​tehdyissä tietokonerikoksissa.

IV. Käyttäjän vapaaehtoisesti antamat tiedot

Käyttäjän vapaaehtoisesti luovuttamia henkilötietoja (kuten nimi, sukunimi, sähköpostiosoite) viestien lähettämistä Sivustolle ja/tai saataville asetettujen tuotteiden ostamista varten käytetään yksinomaan käyttäjän tarpeisiin vastaamiseen. ja noudattaa lakisääteisiä velvoitteita. 

Näiden hoitojen oikeusperustana on tehtyihin pyyntöihin ja ostoihin liittyvien palveluiden täyttäminen sekä lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen.

Käyttäjän tietoisesti ja vapaaehtoisesti antamat tiedot, jotka Sivuston käyttäjä päättää julkistaa Sivuston saataville asetettujen palvelujen ja työkalujen kautta, vapauttavat Sivuston kaikesta lainrikkomuksesta johtuvasta vastuusta. 

Käyttäjän on varmistettava, että hänellä on lupa syöttää kolmansien osapuolien henkilötietoja tai kansallisten ja kansainvälisten määräysten suojaamaa sisältöä.


V. Analyyttisten evästeiden avulla kerätyt tiedot

Sivusto kerää myös käyttäjää koskevia tietoja evästeiden avulla.

Lisätietoja evästeiden avulla käsitellyistä tiedoista, aktiivisten evästeiden tyypeistä ja niiden poistamisesta käytöstä on evästetiedoissa.

Näitä evästeitä käytetään seuraamaan käyttäjän selausasetuksia ja keräämään tilastotietoja. Käyttäjä voi poistaa nämä evästeet käytöstä siirtymällä selaimensa asetuksiin, kuten verkkosivuston evästetiedoissa on ilmoitettu.

***

B - Käsittelyn tarkoitus

Kerättyjä henkilötietoja käytetään:

 • sallia Käyttäjän ostamien tuotteiden lähettämisen; 
 • hankkia anonyymejä tilastotietoja verkkoportaalin käytöstä;
 • tarkistaaksesi verkkoportaalin oikean toiminnan;
 • viestinnän ja uutiskirjeiden lähettäminen sekä paperi- että sähköisessä muodossa käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen;
 • vastuun selvittäminen verkkosivustoa vastaan ​​tehtyjen hypoteettisten tietokonerikosten tapauksessa;
 • muiden lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen, jotka eivät sisälly aiempaan tarkoitukseen.

Tietoja voidaan luovuttaa vain lain edellyttämällä tavalla oikeusviranomaisen pyynnöstä.

***

C - Käsittelyn oikeusperusta

I. Sopimuksen täyttäminen

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperustana on tuotteiden ostoon liittyvien palvelujen suorittaminen, käyttöehtojen allekirjoittaminen, lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen ja Sivuston oikeutettu etu suorittaa tarvittava käsittely näihin tarkoituksiin..

II. Asianomaisen osapuolen suostumus

Vapaaehtoinen, nimenomainen ja vapaaehtoinen sähköpostien, viestien tai minkä tahansa tyyppisten viestien lähettäminen tällä sivustolla ilmoitettuihin osoitteisiin edellyttää lähettäjän osoitteen, puhelinnumeron tai muiden henkilötietojen myöhempää hankkimista, joita käytetään pyyntöihin vastaamiseen . Tämä käsittely tapahtuu asianomaisen osapuolen suostumuksella. 

Varmistamme, että tämä käsittely perustuu alalla mainittuihin laillisuuden, oikeellisuuden, läpinäkyvyyden, riittävyyden, merkityksellisyyden ja tarpeellisuuden periaatteisiin. 5, GDPR:n 1 kohta. Tarkat yhteenvetotiedot raportoidaan tai näytetään pyynnöstä tietyille palveluille määritetyillä sivuston sivuilla.

III. Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen

Henkilötietoja voidaan käsitellä ilman asianomaisen suostumusta siinä tapauksessa, että rekisterinpitäjän on täytettävä lakisääteinen velvoite.

IV. Valinnainen tietojen toimittaminen

Lukuun ottamatta sopimusten tai lakisääteisten velvoitteiden täyttämistä koskevia määräyksiä, evästeiden ja navigointitietojen osalta käyttäjä voi vapaasti antaa tai olla antamatta henkilötietojaan. Tietojen toimittamatta jättäminen voi kuitenkin tehdä palvelun suorittamisen mahdottomaksi.

***

D - Hoitomenetelmä ja -kesto

Henkilötietoja käsitellään IT-työkalujen avulla ja EU:n asetuksen nro. 679/2016 ja asetus nro. 196/2003.

Käsiteltyjen tietojen säilytys kestää näissä tiedoissa kuvattuihin tarkoituksiin tarvittavan ajan ja siten vähimmäisajan, joka on tarpeen tai asianosaisen nimenomaiseen pyynnöstä ja joka tapauksessa laissa asetettuja määräaikoja noudattaen. .

Rekisterinpitäjä sitoutuu ryhtymään kaikkiin asianmukaisiin turvatoimiin estääkseen henkilötietojen katoamisen ja muuttamisen sekä niiden laittoman ja luvattoman käytön.

Tietoja käsittelevät yksinomaan rekisterinpitäjän valtuuttamat henkilöt, mukaan lukien mahdolliset rekisterinpitäjät, edustajat ja julkiset henkilöt laissa säädettyjen velvoitteiden täyttämiseksi, jotka suorittavat asianomaisia ​​käsittelytoimia itsenäisinä rekisterinpitäjinä.

Rekisterinpitäjän valtuuttamia henkilöitä, jotka voivat käsitellä tietoja, ovat esimerkiksi kaupalliset ja lakiosaston yhteistyökumppanit sekä kolmannen osapuolen tekniset palveluntarjoajat, isännöintipalveluntarjoajat ja IT-yritykset (tätä luetteloa ei tule pitää tyhjentävänä) . Käsiteltyjä tietoja ei kuitenkaan luovuteta määrittelemättömille vastaanottajille.

Lopuksi, myös kolmannet osapuolet voivat hallita tietoja tuotteiden toimittamista varten.

Lähetyksiä varten yritys luottaa yrityksen "Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd." palveluun. (https://cjdropshipping.com/blog/post/privacy-policy) 

Kerättyjen tietojen turvallisuutta ei voida taata mahdollisilta hakkerihyökkäyksiltä ja ylipäätään tietosuojaa koskevien turvallisuusmääräysten rikkomiselta. 

Hyökkäyksistä tai rikkomuksista kuitenkin tiedotetaan asianosaisille ja toimivaltaisille viranomaisille lain mukaisesti.

***

E - Käsittelypaikka

Verkkoportaalipalveluihin liittyvän käsittelyn suorittaa tunnistettu ja nimenomaisesti nimetty henkilöstö pyydettyjen ja tilattujen palvelujen erityisten käyttötarkoitusten mukaisesti.

Rekisterinpitäjä voi kyseisessä käsittelyssä käyttää ulkopuolisten yritysten, konsulttien, yhteenliittymien, ohjelmistojen ja palveluntarjoajien apua, jotka toimivat tunnistetun ja nimetyn henkilöstön välityksellä aiotun tarkoituksen puitteissa ja siten, että ne takaavat maksimaalinen tietoturva ja luottamuksellisuus. Muissa tapauksissa kerättyjä henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei asianomainen ole antanut siihen nimenomaista suostumusta, paitsi tapauksissa, joissa luovuttaminen kolmansille osapuolille on välttämätöntä lakien, asetusten tai valvontaviranomaisten määräysten velvoitteiden täyttämiseksi, tai on välttämätöntä muiden käyttäjien tai itse verkkosivuston oikeuksien suojelemiseksi.

Henkilötietoja käsitellään ja säilytetään yksinomaan edellä mainittuihin tarkoituksiin sekä niiden turvalliseen tallentamiseen ja arkistointiin etäpalvelimilla, joita hallinnoivat alan johtavat palveluntarjoajat, jotka varmistavat henkilötietojen käsittelyä koskevien korkeiden suojastandardien noudattamisen.

Tämä voi tarkoittaa tietojen siirtoa EU:n ulkopuolisiin maihin, joissa kaikki tai osa edellä mainituista palvelimista saattaa sijaita. 

Erityisesti henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin ulkopuolelle Shopify-yritykselle (https://it.shopify.com/ Ja https://it.shopify.com/legal/privacy), verkkokaupan laajennus, jota omistajan hallinnoima sivusto käyttää.

Edellä mainitun palveluntarjoajan suorittama tietojen käsittely ja tallentaminen tapahtuu "sopivassa" kolmannessa maassa Euroopan komission tekemän päätöksen mukaisesti, josta erityisesti on tehty päätös Kanadan suojalainsäädännön tarjoaman suojan riittävyydestä. henkilötietoihin ja sähköisiin asiakirjoihin (Canadian Personal Information Protection and Electronic Documents Act) tai Privacy Shield -sertifikaatti (USA) tai sopimusvelvoitteen tai hyväksytyn standardin perusteella Euroopan komission sopimuslausekkeet tai sitovat yhtiösäännöt, jotka on hyväksytty 11 artiklassa tarkoitetulla erityisellä menettelyllä. 47 GDPR.

Tietojen siirtämiseksi EU:n ulkopuolisiin maihin ei yleensä tarvitse odottaa kansallista lupaa takaajalta. Takaajan valtuutus on kuitenkin edelleen tarpeen, jos omistaja haluaa käyttää erityisiä sopimuslausekkeita, joita ei ole tunnustettu riittäviksi Euroopan komission päätöksellä tai viranomaisten välisillä hallinnollisilla sopimuksilla.

Mitä tulee lähetyspalveluja varten kerättyihin tietoihin, henkilötietoja voi käsitellä "Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd." (https://cjdropshipping.com/blog/post/privacy-policy).  

F - Asianosaisten oikeudet

Käsittelyn aikana asianomainen osapuoli voi milloin tahansa käyttää seuraavia oikeuksia:

 • saada vahvistus samojen tietojen olemassaolosta tai muusta ja, jos on, tietää niiden sisältö ja alkuperä; 
 • tarkastaa sen oikeellisuus, pyytää virheellisten tietojen oikaisemista, puutteellisten tietojen yhdistämistä tai vanhentuneiden tietojen päivittämistä; 
 • saada käsittelyn rajoitus, jos jokin GDPR:n artiklassa 18 tarkoitetuista oletuksista ilmenee; 
 • vaatia lain vastaisesti käsiteltyjen tietojen poistamista tai jos jokin muu 17 artiklan 1 kohdan kirjeessä määrätty edellytys täyttyy. a), b), c), e) ja f) GDPR;
 • vastustaa joka tapauksessa oikeutetuista syistä niiden käsittelyä tai vastustaa käsittelyä muissa GDPR:n 21 artiklan 2 ja 3 kohdissa ja 22 tarkoitetuissa tapauksissa;
 • peruuttaa milloin tahansa vapaaehtoisesti antamasi suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn alla määriteltyihin tarkoituksiin;
 • saada käsiteltävien henkilötietojen luovutus tavanomaisten IT-sovellusten kanssa yhteensopivassa muodossa, sallia niiden siirtäminen muille valitsemillesi alustoille estämättä käsiteltyjen tietojen suoraa siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, jos tällainen suora siirto on teknisesti mahdollista (ns. oikeus tietojen siirrettävyyteen).

Edellä mainittujen oikeuksien käyttöä koskevat pyynnöt tulee lähettää Omistajalle sähköpostitse (info@cupidodesign.com).

Mikäli rekisterinpitäjä ei vastaa tai vastaa osittain edellä mainittuihin pyyntöihin, asianosaisella on oikeus tehdä valitus henkilötietojen suojan takaajalle ( www.garanteprivacy.it ) tai hakea muutosta oikeuteen ehtojen mukaisesti. ja artiklojen mukaisesti vahvistettujen menetelmien mukaisesti . 77 ja sitä seuraavat EU:n asetus 2016/679 (GDPR).

G - Tietojen päivitykset

Tulevat sääntelypäivitykset voivat johtaa nykyisten tietojen muutoksiin, jotka on ladattu Sivustolle 19.01.2022.

Muutostapauksissa Omistaja ilmoittaa siitä Sivustolla.

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Keksit

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjän laitteelle, kun hän selaa tiettyjä verkkosivustoja suosikkiselaimellaan, ja ne tallennetaan selaimen tiedostohakemistoon. Palvelinpuolen verkkosovellukset käyttävät niitä tietojen tallentamiseen ja hakemiseen asiakaspuolella.

Evästeet jaetaan "teknisiin", "analyyttisiin" ja "profilointiin". Evästeet puolestaan ​​voidaan jakaa "ensimmäisen" ja "kolmannen osapuolen" evästeisiin.

Evästeiden ja vastaavien tekniikoiden käyttö Sivustolla tapahtuu kansallisen ja eurooppalaisen lainsäädännön sekä 8.5.2014 säännöksen "Yksinkertaistettujen tiedonvälitysmenetelmien tunnistaminen ja käyttöluvan hankkiminen" mukaisesti. evästeet" Italian Privacy Guarantorilta.

Sivustoa isännöi Shopify, Inc:n omistama alusta. Lisätietoja tämän alustan käyttämistä evästeistä ja niiden käytöstä poistamisesta saat seuraavasta linkistä: https://it.shopify.com/legal/privacy .

Sivusto käyttää seuraavia evästeitä:

I. Tekniset evästeet.

Teknisten evästeiden päätarkoituksena on helpottaa sivustolla liikkumista. Lähes kaikki selaimet on asetettu hyväksymään evästeet, mutta käyttäjä voi itsenäisesti muokata selaimensa asetuksia tai käyttää tiettyjä lisäkomponentteja ja estää ne: tässä tapauksessa verkkoportaalin käyttö ja joidenkin palvelujen käyttö voivat olla rajoitettuja.

Tekniset evästeet puolestaan ​​jaetaan "istunto"-evästeisiin ja "pysyviin" evästeisiin: molemmat tallennetaan käyttäjän laitteelle, mutta ensimmäiset poistetaan, kun selain suljetaan, kun taas sekunnit säilyvät tallennettuina. kunnes ne vanhenevat.

Sivusto käyttää teknisiä "istunto"evästeitä sivuilla liikkumiseen, kuten esimerkiksi todennuksen sallimiseen varatuille alueille tai tilapäisten käyttäjän asetusten muistamiseen. nämä evästeet poistetaan, kun selain suljetaan.

Istuntoevästeiden (jotka eivät missään tapauksessa tallenneta pysyvästi käyttäjän tietokoneelle ja ne poistetaan automaattisesti heti, kun selain suljetaan) käyttö on tiukasti rajoitettu tiedonsiirtotarkoituksiin (jotka koostuvat palvelimen luomista satunnaisluvuista ), jotka tunnistavat tietyn istunnon ja ovat välttämättömiä turvallisen ja tehokkaan tutkimisen mahdollistamiseksi. 

Joissakin tapauksissa sivusto käyttää myös "pysyviä" teknisiä evästeitä, joiden avulla hän muistaa käyttäjän valinnat, jotka liittyvät esimerkiksi kieleen tai laitteen tyyppiin.

Pysyvät evästeet tallennetaan käyttäjän laitteelle eri selainistuntojen välillä, ja ne mahdollistavat käyttäjän toiminnot sivustolla muistamisen. Pysyviä evästeitä voidaan käyttää useisiin tarkoituksiin, mukaan lukien käyttäjien mieltymysten (esim. sivuston kielen) muistamiseen sivustoa käytettäessä.

II. Analyyttiset evästeet


Näitä evästeitä käytetään seuraamaan käyttäjän selausasetuksia ja keräämään tietoja tilastot anonyymisti. 

Sivusto käyttää vain kolmannen osapuolen analyyttisiä evästeitä muilta verkkosivustoilta. 

Käyttäjä voi poistaa nämä evästeet käytöstä selaimensa asetuksista.

Katso yksittäisten selainten linkit:


Lisäksi on mahdollista poistaa evästeet käytöstä verkkosivuilla lataamalla tiettyjä ohjelmistoja (kuten Ghostery http://www.ghostery.com) tai aktivoi "anonyymi selaus" -tila: tämä on toiminto, jonka avulla voit selata jättämättä jälkeäkään selaustiedoistasi selaimeen. Tämä toiminto sallii vain, että navigointitietoja ei säilytetä selaimessa.

Sivuston käyttämät analyyttiset evästeet

Ilmoitamme, että Sivusto käyttää seuraavia analyysipalveluita saadakseen tilastotietoja verkkosivuston käytöstä:

Katso lisätietoja https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=it&ref_topic=1008008

 

Sosiaalisen verkoston lisäosien evästeet

Sivusto voi myös käyttää kolmannen osapuolen sosiaalisen verkoston laajennuksen evästeitä, jotta voit jakaa sisältöä eri sosiaalisissa verkostoissa. Niiden avulla käyttäjä voi olla vuorovaikutuksessa sosiaalisten verkostojen kautta (esim. jakotoiminto Facebookissa, Twitterissä, YouTubessa tai LinkedInissä). Nämä evästeet voidaan poistaa käytöstä selaimesi asetuksista (katso yllä olevat linkit).

Sosiaalisen verkoston evästeet eivät ole välttämättömiä navigointiin. Lisätietoja sosiaalisten verkostojen evästeiden käytöstä saat tutustumalla vastaaviin tietosuoja- ja evästekäytäntöihin:

Facebookhttps://it-it.facebook.com/about/privacy/

Googlehttp://www.google.com/intl/it/policies/privacy/

Viserryshttps://twitter.com/it/privacy

Instagramhttps://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Jaa tämä: https://sharethis.com/privacy/#sthash.oNiQUPLd.dpbs

YouTubehttps://support.google.com/youtube/answer/7671399?p=privacy_guidelines&hl=it

Profilointievästeet vain kolmansille osapuolille.

 Profilointievästeiden avulla seurataan käyttäjän selailua ja luodaan käyttäjästä profiili hänen käyttäytymisensä perusteella, jota voidaan sitten käyttää mainosviestien lähettämiseen käyttäjän laitteelle. Kolmannen osapuolen profilointievästeet ovat evästeitä muilta verkkosivustoilta tai mainospiireistä (Google AdSense jne.), jotka voidaan lähettää käyttäjän laitteelle sivustolla liikkumisen jälkeen.

Facebookin pikselit

Facebook Pixel on Facebook Inc:n palvelu. 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94204, USA ("Facebook"), joka mahdollistaa käyttäjien käyttäytymisen seurannan Facebook-mainoksen napsautuksen ja kyseisen operaattorin verkkosivustolle ohjaamisen jälkeen. Tulosmittauksen avulla voit mitata, analysoida ja optimoida Facebook-mainosten tehokkuutta tilasto- ja markkinatutkimustarkoituksiin. Sivustolle konversiopikselin avulla kerätyt tiedot eivät anna Sivustolle mahdollisuutta tehdä johtopäätöksiä käyttäjän henkilöllisyydestä. Kerätyt tiedot (esimerkiksi kunkin käyttäjän IP-osoite) välitetään Pixel-muunnoksen kautta, ja Facebook tallentaa ja käsittelee tiedot konversiomittauksia varten. Sivusto vastaanottaa nimettömiä ilmoituksia Facebookista, eivätkä nämä raportit sisällä mitään viittausta vastaavien käyttäjien henkilöllisyyteen. Ei kuitenkaan voida sulkea pois sitä, että Facebook yhdistää muita yksittäisiä käyttäjätietoja (esim. Facebook-tilin käyttäjätietoja) Sivuston kautta välitettyihin käyttäjätietoihin tai että Facebook käyttää tietoja omiin tarkoituksiinsa.

Pixel Visitor Tracking on kolmannen osapuolen yrityksen (Facebook) palvelu, eikä Sivusto voi hallita tai vaikuttaa kolmannen osapuolen yrityksen tietojenkäsittelytoimintoihin. Voit tutustua Facebookin tietosuojakäytäntöön täältä https://www.facebook.com/about/privacy.

Facebook ja sen yhteistyökumppanit mahdollistavat verkkomainonnan sijoittamisen sekä Facebookin verkkotilaan että sen ulkopuolelle. Tätä tarkoitusta varten voi myös olla mahdollista, että käyttäjän henkilökohtaiselle tietokoneelle tallennetaan eväste.

Sinun on oltava yli 13-vuotias, jotta voit ilmoittaa suostumuksesi Pixel-muunnoksen käyttöön. Vakuutat täten, että olet täysi-ikäinen tällaisen suostumuksen saamiseksi tai että vanhempaa tai laillista huoltajaa on pyydetty etukäteen antamaan suostumuksensa suostumusilmoitukseen.

Voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi tulosmittauksen käyttöön. Tätä tarkoitusta varten älä epäröi käyttää seuraavaa linkkiä: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

Vaihtoehtoisesti voit myös kieltäytyä vastaavien evästeiden käytöstä poistamalla kolmannen osapuolen palveluntarjoajien evästeiden käytöstä siirtymällä Network Advertising Initiativen deaktivointisivulle:

http://www.networkadvertising.org/choices/

ja valita sopivat asetukset käyttämällä siellä tarjottuja toimenpiteitä.

Lopuksi ilmoitamme, että käyttäjät voivat tutustua seuraaviin sivustoihin YourOnlineChoices (EU), Network Advertising Initiative (USA) ja Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Kanada) ymmärtääkseen ja hallitakseen useimpien mainosten seurantaasetuksia. .

Voidaksemme tarjota sinulle Klarnan maksutapoja, saatamme luovuttaa henkilötietosi Klarnalle kassalla yhteystietojesi ja tilaustietojesi muodossa , jotta Klarna voi arvioida soveltuvuuttasi maksutapoihimme. maksutapoja ja muokata niitä maksutapoja . Siirrettyjä henkilötietojasi käsitellään Klarnan tietosuojakäytännön mukaisesti.

Saatat tykätä